ตัวอย่างผลงาน

ภาพตัวอย่างงานติดตั้ง


โดยทีมงาน ฟิตเนส มาสเตอร์

เชี่ยวชาญในการออกแบบการพัฒนาจัดหาอุปกรณ์และติดตั้งสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสากล


ติดต่อเรา

ภาพผลงาน 

 

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4340
ฮ.พระที่นั่ง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 02-005-4992